Selecteer een pagina

De kracht van meertalig onderwijs

Jelle Dijksma

Metsje Gerlsma

Hans de Haan

Als stichting in Noordoost Fryslân hebben we oog voor de belevingswereld van onze kinderen. In veel gevallen is naast het Nederlands, de Friese taal geworteld in de thuissituatie van leerlingen. Daarnaast krijgen kinderen ook de Engelse taal al volop mee door de invloed van moderne media. Voor Stichting ROOBOL is dit aanleiding om deze ontwikkelingen in te zetten om het beste uit al onze leerlingen te halen. De werkgroep Meertalig Onderwijs vertelt enthousiast over het nut en de noodzaak van meertalig onderwijs.

Hans de Haan, Metsje Gerlsma en Jelle Dijksma zijn nauw betrokken bij het implementeren van meertaligheid binnen de scholen van ROOBOL. “Meertalig onderwijs draagt bij aan betere resultaten van de kinderen, dit is wetenschappelijk aangetoond”, aldus Jelle. “Je ziet bij meertalige scholen een veel betere uitstroom op het gebied van Fries en Engels van leerlingen naar het voortgezet onderwijs.”

Hans vult aan: “Binnen Stichting ROOBOL zijn we daarom trots dat het merendeel van onze scholen gecertificeerd ‘3TS’ zijn. Provinciaal gezien hebben we hiermee het hoogste percentage.” Op deze scholen wordt structureel lesgegeven in zowel het Nederlands, Fries en Engels. Om deze certificering te halen moeten scholen aantonen dat zij binnen het volledige lesprogramma consequent werken aan meertaligheid, volgens de criteria van het Sintrum Meartaligens van Cedin.

Onze 3TS-gecertificeerde scholen:

It Skriuwboerd - Surhuisterveen

It Holdersnest - Harkema

De Balkwar - Kootstertille

It Twaspan - Twijzelerheide

Professor Casimirschool - Kollum

IBS It Pompebled - De Westereen

Theun de Vriesskoalle - Feanwâlden

Dr. J. Botkeskoalle - Damwoude

De Mienskip - Buitenpost

De Tsjelke - Holwerd

“Meertalig onderwijs draagt bij aan betere resultaten van de kinderen, dit is wetenschappelijk aangetoond”

Metsje vertelt waarom het goed implementeren van meertaligheid een uitdaging is: “Het is niet iets wat je er als school even bij doet. Je moet echt je hele lesprogramma bekijken en met het team beslissen of het een traject is waar je allemaal achter staat. Groepen worden gevolgd en toetsen worden afgenomen en geanalyseerd. Als school moet je beseffen wat dit betekent voor je leerkrachten. Naast het werk dat het met zich meebrengt moeten ook zij in staat zijn om les te geven in een andere taal.” Om deze reden volgen teams diverse cursussen, zoals classroom English en gaan taalcoördinatoren en leerkrachten van de scholen af en toe op studiereis naar het buitenland.

Op meerdere scholen wordt gebruik gemaakt van ‘native speakers’, leerkrachten die Engelse taal als moedertaal hebben. Kinderen worden zo ‘ondergedompeld’ in de Engelse taal. Hans vertelt: “Tijdens deze lessen wordt consequent in de andere taal gesproken en geleerd. Ook wordt samengewerkt met scholen in andere landen, om kinderen te leren contact te leggen met andere culturen. Via MySchoolsNetwork krijgen leerlingen letterlijk een venster op de wereld, in de taal die ze zich aan het eigen maken zijn. Prachtig! We hopen dat we dit ook voor alle scholen van ROOBOL kunnen verzorgen.”

“We zien nu dat ouders bewust kiezen voor een ROOBOL-school vanwege ons meertalige onderwijs. Het is fantastisch om daar een stukje aan te mogen bijdragen.”

“Verbeteringen zijn er natuurlijk ook volop” aldus Jelle. “Zo kan de aansluiting met het voortgezet onderwijs beter. Je merkt dat we in het basisonderwijs best ver zijn met differentiëren, waardoor leerlingen op hun eigen niveau worden aangesproken. Het zou mooi zijn als we hierin samen met middelbare scholen ook stappen kunnen maken.”

Binnen ROOBOL zijn scholen dus druk bezig met meertaligheid, maar dit is niet vanzelf gegaan. “Gelukkig hebben we ons gevoel over het nut van meertalig onderwijs kunnen onderbouwen door onderzoek van de Fryske Akademie,” aldus Hans. “We zien nu dat ouders bewust kiezen voor een ROOBOL-school vanwege ons meertalige onderwijs. Het is fantastisch om daar een stukje aan te mogen bijdragen.”