Selecteer een pagina

Een wereld van verschil!

Algemeen jaarbericht Stichting ROOBOL 2017

Willem Wouda, bestuurder

Wat fijn dat je even met me mee wilt kijken in ons algemeen jaarverslag over het jaar 2017! Als stichting voor openbaar basisonderwijs wordt ieder jaar van ons gevraagd om verantwoording af te leggen over wat we doen. Dat is voor ons geen verplicht nummer, we zien het als een kans om te laten zien hoe we als onderwijsorganisatie betrokken zijn bij de wereld om ons heen. 

De wereld om ons heen verandert de afgelopen decennia in een razend tempo. De maatschappij zoals we die vroeger kenden – met de waarden van toen – staat op verschillende plekken onder druk. Denk aan de instroom van nieuwe medelanders of veranderingen rondom het speciaal onderwijs en persoonlijke budgetten. Maar ook de toename van het gebruik van digitale middelen, waardoor voor kinderen ineens een hele wereld aan mogelijkheden openligt. 

Een wereld van verschil is een titel die terugkomt in een lied van de band BLØF, dat zij samen opnamen met de rapper Typhoon.
In het onderwijs sluiten we daar onze ogen niet voor, want al deze ontwikkelingen zien leerkrachten direct in hun klassen terug. Elke collega heeft iedere dag hetzelfde doel voor ogen: We willen het beste uit ieder kind halen. Ieder kind is uniek, heeft eigen talenten en mag zichzelf zijn binnen wat we als samenleving met elkaar hebben afgesproken. Het is onze taak om kinderen te helpen te ontdekken waar ze goed in zijn, zodat ze een plekje in de maatschappij van morgen kunnen vinden.

“Het is onze taak om kinderen te helpen te ontdekken waar ze goed in zijn, zodat ze een plekje in de maatschappij van morgen kunnen vinden.”

Uiteindelijk is dat onze belangrijkste taak. Als kinderen na groep 8 de basisschool verlaten dan hopen we dat ze de juiste instrumenten hebben gekregen om de wereld een stukje mooier te maken. Het is een ‘wereld van verschil’, en we geloven erin dat het leren accepteren van deze verschillen leidt tot een sterkere samenleving.

Ook in 2017 hebben we binnen ROOBOL een aantal mooie ontwikkelingen ingezet die deze wereld van verschil voor kinderen een stukje mooier maakt. Denk aan een inspirerende leeromgeving, maar ook meertalig onderwijs. Thema’s als passend onderwijs en hoogbegaafdheid spelen zeker een rol. Maar ook het stimuleren van talent bij medewerkers en leerlingen. In dit jaarverslag laten we graag zien hoe we dat doen.

Willem Wouda,

bestuurder Stichting ROOBOL

De thema’s uitgelicht

De kracht van meertalig onderwijs

Als stichting in Noordoost Fryslân hebben we oog voor de belevingswereld van onze kinderen. In veel gevallen is naast het Nederlands, de Friese taal geworteld in de thuissituatie van leerlingen.

Lees meer