Selecteer een pagina
Passend onderwijs

Else van der Greft

Hester Boorsma

#PassendOnderwijs
De Nederlandse wet stelt dat iedere leerling recht heeft op onderwijs dat past bij de omstandigheden van het kind. Sinds 2014 is het stelsel voor passend onderwijs veranderd, waardoor er meer verantwoordelijkheid bij scholen terechtgekomen is. “Aan de ene kant zorgt dit voor meer regeldruk, aan de andere kant zien we het bij Stichting ROOBOL als een kans om ieder kind te geven wat het nodig heeft.” Aan het woord zijn Else van der Greft en Hester Boorsma, beide lid van de werkgroep Passend Onderwijs.

“Eigenlijk komt alles neer op de vraag: Hoe kan er zoveel mogelijk geld besteed worden aan kinderen die dit nodig hebben?”. Else, werkzaam als intern begeleider op ’t Holdersnêst in Harkema, is heel duidelijk over de insteek die de werkgroep heeft. Ze ziet dagelijks hoe dit bijdraagt aan het geluk van kinderen. “En dat is ook logisch, ongeacht je achtergrond of mogelijkheden is het vooral mooi als er een mens naast je staat die met je samenwerkt. Dat is voor kinderen niet anders.” Haar collega Hester Boorsma vult aan: “Door een goede organisatie van passend onderwijs kun je er voor zorgen dat het geld op efficiënte manier ingezet wordt. Op die manier komt het geld ook daadwerkelijk bij de kinderen terecht die het nodig hebben.”

Is passend onderwijs puur een financiële kwestie? Deze animatie van de Rijksoverheid geeft veel informatie over de achtergronden.

Een belangrijke stap binnen ROOBOL is gezet met de vorming van de zogenaamde Lerende Netwerken. Alle 13 scholen hebben binnen een bepaalde specialisatie een leerkracht aangewezen die regelmatig overlegt met collega’s van andere scholen. Dat geldt voor vakgebieden als digitale geletterdheid, taal en rekenen, maar ook voor interne begeleiding. Hester legt uit: “Iedere leerkracht of intern begeleider heeft een stuk kennis opgebouwd over bepaalde onderwerpen. Het is zonde als dit alleen binnen één school gebruikt wordt. Door regelmatig ervaringen uit te wisselen en deze kennis te delen heeft iedere school hier profijt van.”

“Je gaat mensen zo ook veel meer
in hun kracht zetten omdat ze
kúnnen specialiseren”

Else vult aan: “Je gaat mensen zo ook veel meer in hun kracht zetten omdat ze kúnnen specialiseren. Vanuit talentgesprekken die sinds 2016 binnen de stichting worden gehouden blijkt ook dat iedere leerkracht in het netwerk weer goed in een ander stukje van het werk is. Door regelmatig samen te komen kunnen we veel meer samenhang krijgen in de werkwijze binnen de scholen. En is het ook in lijn met het strategisch beleid van de stichting.”

Binnen het netwerk komt één thema nadrukkelijk naar voren. “Er zijn veel vragen over gedragsproblematiek. Afwijkend gedrag heeft altijd een oorzaak, maar we merken dat kennis over dit onderwerp niet altijd up-to-date is (klinkt een beetje negatief) Ik denk meer aan zoiets als: We merken dat veel scholen dit een moeilijk onderwerp vinden en hier graag bij ondersteund willen worden of zich verder willen laten scholen op dit gebied. Dat is een belangrijk aandachtspunt” aldus Hester. Binnen het netwerk is daarom ook besproken dat teams en directeuren meer inhoudelijke ondersteuning krijgen. Dit is niet alleen gekoppeld aan het stukje gedrag, maar belangrijk over de gehele linie.

“Als school moet je open zijn over wat je wel of juist niet zelf kunt. Dat komt het kind ten goede, en dat is het doel.”

“Vooral in de communicatie tussen de school en ouders is het belangrijk dat er van beide kanten het gevoel is dat je met elkaar samenwerkt. Ouders willen graag gehoord en gezien worden, net als hun kinderen. Als school moet je open zijn over wat je wel of juist niet zelf kunt. Dat komt het kind alleen maar ten goede, en dat is het doel.”

Else en Hester zien daarom ook een meerwaarde in een digitaal leerlingportfolio, waarin ouders en leerkracht met het kind samenwerken aan het halen van doelen. Eén andere concrete wens die vanuit het netwerk naar voren kwam is de inzet van vaste onderwijsassistenten op vaste tijden binnen een school. Dit komt het ontwikkelen van een vertrouwensband met leerlingen ten goede. In 2017 zijn hier binnen Stichting ROOBOL goede stappen in gezet.